Gözüm hasretle giryandır Tatyos Efendi (Kemani)

Makam : Hüzzam
Form : Şarkı
Usul : Aksak
Beste : Tatyos Efendi (Kemani)
Güfte Metni : Gözüm hasretle giryandır Yaman hâlim perişandır Hemişe kârım efgandır Yaman hâlim perişandır
Yayın İsmi : Şamlı İskender Hüzzam Faslı (Müntehabat)
Yayıncı : Kudmanizade Şamlı İskender (Udcu)
Yayın Tipi : Fasikül
Yayın Tarihi : 1928 öncesi
Yayıncının Adresi : Dersaadet'te Bayezid'de Darülfünun civarında nümero 18
Belge Dili : Türkçe
Güfte Dili : Türkçe
Alfabe : Arap-Latin
Notasyon : Batı
Alfabe : Arap-Latin
Sayfa Sayısı : 1
Sayfa Boyutları : 19,5 x 27,5
Kaynak : Gönül Paçacı
Açıklamalar : s. 19 Bestekâr eser üzerinde "Müteveffa Tatyos Efendi" şeklinde geçmektedir. Faslın 32. sayfasında "Kemençeci Hasan Fehmi Bey tarafından tertip ve tashih olunmuştur." notu bulunmaktadır.
Editör Notları : Eserin güftesi 32. sayfada bulunmaktadır.

Eser ile Bağlantılı Dosyalar

Eser ile Bağlantılı Diğer Eserler

Veri Tipi Eserin İsmi Kaynak
Gözüm hasretle giryandır Turhan Günay
Gözüm hasretle giryandır Gönül Paçacı
Gözüm hasretle giryandır Gönül Paçacı
Gözüm hasretle giryandır Turhan Günay
X