Gözüm hasretle giryandır Hristo Efendi (Hristaki-Lavtacı-Hanende)

Makam : Hüzzam
Form : Şarkı
Usul : Çifte sofyan
Beste : Hristo Efendi (Hristaki-Lavtacı-Hanende)
Güfte Metni : Gözüm hasretle giryandır Yaman hâlim perişandır Hemişe kârım efgandır Yaman hâlim perişandır
Yayın İsmi : Gıda-yı Ruh
Yayıncı : Ali Rıza Muzıka Mağazası
Yayın Tipi : Nota serisi
Yayın İçindeki Numarası : 14
Yayın Tarihi : 1928 öncesi
Yayıncının Adresi : Şehzadebaşı'nda Vezneciler nümero 94
Basım Adresi : Babıali civarında Hakkâk Ütücüyan Matbaası
Belge Dili : Türkçe
Güfte Dili : Türkçe
Alfabe : Arap
Notasyon : Batı
Alfabe : Arap
Sayfa Sayısı : 1
Sayfa Boyutları : 14,22 x 9,67
Kaynak : Turhan Günay

Eser ile Bağlantılı Dosyalar

Eser ile Bağlantılı Diğer Eserler

Veri Tipi Eserin İsmi Kaynak
Gözüm hasretle giryandır Gönül Paçacı
Gözüm hasretle giryandır Turhan Günay
Gözüm hasretle giryandır Gönül Paçacı
Gözüm hasretle giryandır Gönül Paçacı
X